Al zal 2020-2021 een onvoorspelbaar schooljaar worden, we zijn blij dat de school weer open kan. Inmiddels hebben alle leerlingen en hun ouders per mail een brief ontvangen met de maatregelen die wij treffen om op een veilige manier het onderwijs te verzorgen. Wij volgen daarbij de adviezen van het RIVM en hanteren het protocol van de VO-raad. Samengevat komen de maatregelen op het volgende neer:

  • Het personeel van de school houdt ten opzichte van elkaar en van de leerlingen 1,5 meter afstand; die afstand geldt niet voor leerlingen onderling. Ook bij de kantine is de 1,5 meter-maatregel van kracht.
  • Voorafgaand aan de les maakt elke leerling zijn of haar tafel schoon. Leerlingentafels mogen niet worden verplaatst.
  • Tijdens de leswisselingen dragen alle gebruikers van het gebouw, tot nader order, een (eigen) mondkapje. Er zijn voor nood mondkapjes op school voorradig.
  • Op de trappen houden we zoveel mogelijk rechts en door de gangen lopen we tegen de wijzers van de klok in.
  • De overige maatregelen blijven van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten.

Niet helemaal gerust op de ventilatie in het schoolgebouw? Met de informatie in de mail hebben wij hopelijk die zorgen kunnen wegnemen.
Voorlopig zullen grootschalige bijeenkomsten, zoals voorlichtingsavonden, niet of in een andere vorm georganiseerd worden. De betreffende leerlingen en ouders ontvangen daarover nog bericht.
Voor leerlingen die chronisch ziek of noodgedwongen in thuisquarantaine zijn, kunnen, op hun verzoek, de lessen worden gestreamd.

Uiteraard blijven wij u en jullie op de hoogte houden, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.