Inmiddels is er via de vaksecties een inventarisatieronde geweest voor bijlessen waarin de achterstanden van de coronaperiode van vorig schooljaar kunnen worden aangepakt. Deze bijlessen zullen binnenkort beginnen en vinden in principe dagelijks plaats tijdens het 9e uur. De docent zal de leerling uitnodigen voor de bijles. Tevens zal begeleiding worden ingezet voor leerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.