We doen er alles aan om te voorkomen dat klassen naar huis gestuurd moeten worden of de school opnieuw dicht moet. Daarom is op het Krimpenerwaard College sinds het begin van het schooljaar een aantal maatregelen van kracht, conform de adviezen van het RIVM en het protocol van de VO-raad, waarvan we de belangrijkste nog even op een rijtje zetten:

  • Het personeel van de school houdt ten opzichte van elkaar en van de leerlingen 1,5 meter afstand; die afstand geldt niet voor leerlingen onderling. Ook bij de kantine is de 1,5 meter-maatregel van kracht.
  • Voorafgaand aan de les maakt elke leerling zijn of haar tafel schoon.
  • Omdat de 1,5 meter afstand in de gangen tijdens de leswisselingen niet goed mogelijk is, dragen alle gebruikers van het gebouw een mondkapje. Natuurlijk wordt over het gebruik wisselend gedacht maar gezamenlijk voeren we deze maatregel uit voor de veiligheid van ons personeel en onze leerlingen, en het is bemoedigend te zien dat zoveel leerlingen er het begrip en de discipline voor kunnen opbrengen.
  • Uiteraard blijven ook de overige maatregelen van kracht, zoals regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.

Met nadruk wijzen wij er op dat leerlingen met milde klachten, gerelateerd aan corona (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak), thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Als u twijfelt wat in het geval van uw kind van toepassing zou zijn, raadpleegt u dan deze handige beslisboom van het RIVM. Voor de leerlingen die in afwachting van een test en de uitslag daarvan thuis zijn, is vanaf de eerste lesdag het streamen van lessen ingevoerd. Zit een leerling in thuisquarantaine, dan is het volgen van de lessen een vereiste en is hij ongeoorloofd absent wanneer hij een gestreamde les niet volgt.

Tot slot is het verheugend dat vanaf maandag 21 september het onderwijzend personeel met voorrang wordt getest en in principe op de dag van de testafspraak ook de uitslag krijgt. Dat voorkomt onnodige lesuitval.