Gelukkig hebben we te maken met een zeer gering aantal leerlingen met Covid-19, geen enkele clusterbesmetting op school en tot nu toe is er geen enkele positief geteste medewerker. Vorige week is vanuit de regering en vervolgens vanuit de VO-raad het dringende advies gekomen om leerlingen op drukke momenten op de dag in het schoolgebouw een mondkapje te laten dragen. Het Krimpenerwaard College had dit besluit al bij aanvang van het nieuwe schooljaar genomen en blijft uiteraard het landelijk beleid volgen. Het dragen van een mondkapje wordt door leerlingen nog steeds goed nagekomen, en na afstemming met de medezeggenschap zijn onze coronaregels opgenomen in het leerlingenstatuut.

Het blijft een uitdaging om in deze moeilijke periode het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Het feit dat leerlingen en docenten in afwachting van een testuitslag thuis moeten blijven, zet druk op de continuïteit van het onderwijs. Als oplossing is gekozen voor het streamen van lessen en het geven van onderwijs op afstand. Maar ook dat heeft uiteraard zijn grenzen; zo moet bijvoorbeeld tegenover elke docent thuis een invaldocent beschikbaar zijn voor het toezicht in de klas. We zullen in de komende periode wellicht afwegingen moeten maken en prioriteiten moeten stellen, maar we houden daarbij ons doel voor ogen: de school openhouden en zoveel mogelijk lessen blijven verzorgen.