De Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) is de oudervereniging van het Krimpenerwaard College. Als ouder/verzorger bent u lid van deze oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging komt zes keer per schooljaar bij elkaar. De eerstvolgende keer is maandagavond 30 november 2020.
Het is dé gelegenheid om ideeën uit te wisselen, samen keuzes te maken over het bijdragen aan projecten en initiatieven en met een kritisch oor te luisteren naar hoe de contributie wordt besteed. Verder praat en denkt de VKC mee over de profilering van de school. Uw input wordt bijzonder gewaardeerd.

De financiën van de oudervereniging

De contributie wordt gebruikt om de kosten die de school maakt bij uitjes, excursies, schoolreisjes e.d. te dekken. Uitgangspunt is dat de vereniging mogelijk maakt wat school zonder steun niet had kunnen realiseren.

Wat heeft VKC in de afgelopen jaren bijvoorbeeld gedaan?

  • Vanuit het VKC-fonds is meebetaald aan specifieke projecten binnen de school, zoals de klimaatbeheersing in het nieuwe gebouw, de IT-infrastructuur en het boek over de geschiedenis van het Krimpenerwaard College;
  • De VKC heeft stimuleringsfonds K€$H in het leven geroepen, om vernieuwende en prikkelende initiatieven van leerlingen en/of medewerkers mogelijk te maken. Tot nu toe honoreerde de VKC met K€SH een voorstel voor 3D printers, bulletinborden, djembés, een biologieweek in Frankrijk, het SELfie-project, een opnamepilot voor lichamelijke oefening, een lasersnijder en de KC-studio;

Samenstelling bestuur 2020-2021

Tessa Helleman, voorzitter, voorzitter@kwcollege.nl

Annelies van Leest, secretaris, secretaris@kwcollege.nl

Danny van Eck, penningmeester, penningmeester@kwcollege.nl

Komt u maandag 30 november 2020 meedenken en meepraten? U kunt zich aanmelden via secretaris@kwcollege.nl .

De vergadering start om 19.30 uur. Leuk om u dan te ontmoeten!