Jaarlijks verzorgt ‘Kwaliteitscholen’ onder ouders en leerlingen van de brugklas en het derde leerjaar een onderzoek om de tevredenheid te meten. De resultaten worden gebruikt om ons onderwijs steeds beter te maken. Alle ouders van leerlingen in de 1e en 3e klassen hebben inmiddels per mail een verzoek ontvangen om deze vragenlijst in te vullen vóór maandag 30 november a.s. In een volgende nieuwsbrief zullen we u op de hoogte stellen van de uitkomsten.