Voor de vacature binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hadden zich meerdere ouders gemeld. Zoals het hoort, bepalen ouders in zo’n situatie wie er uiteindelijk in de MR terecht komt en zijn er verkiezingen uitgeschreven. Met 67% van de stemmen is Marcella Peters verkozen. Zij zal op 23 november de eerste MR-vergadering bijwonen.