Soms gebeurt het dat ouders hun kind afwezig melden (ziek of in quarantaine) bij hun mentor. Daarom brengen we u graag in herinnering wat de juiste ziekmeldprocedure is.

Bij ziekte moet de school ’s morgens vóór 8.30 uur door de ouders telefonisch op de hoogte gesteld worden. Als de betreffende leerling die dag een (school-)examentoets moet maken, moet daarvan melding worden gemaakt op het moment van de ziekmelding.

Duurt de ziekte langer dan een dag, dan moet de telefonische ziekmelding dagelijks herhaald worden.

Voor absenties bij het vak l.o. gelden dezelfde regels als voor andere absenties. Als een leerling op doktersvoorschrift langdurig niet aan de lessen l.o. mag deelnemen, moet dit met een brief van de ouders aan de leerjaarcoördinator gemeld worden.

Wordt een leerling op school ziek zodat hij de lessen niet meer kan volgen, dan moet hij bij de administratie een formulier halen en zich afmelden bij de leerjaarcoördinator of de conrector. Deze probeert de ouders telefonisch op de hoogte te stellen. Lukt dat niet, dan wordt het formulier meegegeven en moet bij terugkomst op school de onderste strook, ingevuld en ondertekend door een van de ouders, bij de administratie worden ingeleverd.