De schoolfoto’s zijn deels voor de kerstvakantie al uitgedeeld. De school heeft met Foto Koch afgesproken dat we, op het moment dat de scholen weer open mogen, een nieuwe planning bekend maken voor het uitdelen van de resterende foto’s.
Heeft u nu de set met foto’s thuis en wilt u ze uiteindelijk niet hebben: vergeet ze dan niet. Als de school open is, kan uw kind de foto’s inleveren bij de leerlingadministratie. Voor de foto’s die niet zijn teruggekomen, zal Foto Koch een factuur sturen.