Via dit nieuwsitem houden we jullie up-to-date over alle ontwikkelingen betreffende corona.

Update 24 februari (09:30)

De leerlingen uit de examenklassen mochten al naar school maar nu kunnen eindelijk alle leerlingen weer naar school.

En wat betekent dit voor het gebruik van het gebouw en het onderwijs?

Het gebouw

 • De leerlingen gaan onderwijs volgen waarbij de klassen zijn gesplitst. Leerlingen krijgen twee dagen in de week op school les en drie dagen online-onderwijs. De volgende week is dit andersom. In Zermelo is zichtbaar wanneer een leerling online het onderwijs moet volgen. Dit is aangegeven met het symbool van een cameraatje bij alle lesuren op die dag. Als de leerling op school mag komen, staat er op die dag bij elk lesuur een lokaalnummer in Zermelo.
 • Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen leerlingen onderling zo goed mogelijk te waarborgen, is een looproute (via gele stickers) aangebracht. De trappen worden voor éénrichting gebruikt.
 • Om piekdrukte in de gangen te voorkomen, worden de lockers niet gebruikt. Leerlingen houden hun spullen bij zich.
 • In de lokalen staan maar 15 tafeltjes en stoeltjes. Deze staan op vaste plekken.
 • Leerlingen pauzeren bij slecht weer in de klas en bij goed weer buiten. De aula en kantine zijn gesloten voor pauzes.
 • Ons ventilatiesysteem staat op de hoogste stand.

Het onderwijs

 • Er wordt gewerkt met een 40 minuten rooster met een leswisseltijd van 5 minuten. Dit geldt ook voor de examenleerlingen! In het rooster wordt de piekdrukte bij aanvang van de lesdag voorkomen.
 • Leerlingen uit de onderbouw (1b, 2b, 2m, 3h, 3v) volgen iedere dag 6 lessen. De lesdag start om 8.30 uur en eindigt om 13.10 uur. De leerlingen gaan daarna direct naar huis en maken geen gebruik van de grote pauze.
 • Leerlingen uit de bovenbouw (3m, 4h, 4v, 5h, 5v starten de lesdag het tweede uur (9.15 uur) en gaan door tot het negende uur dat eindigt om 15.40 uur.
 • Alle leerlingen krijgen weer gymnastiek aangeboden. Deze lessen vinden buiten plaats. Bij slecht weer is sporthal de Boog beschikbaar. Zorg voor goede kleding om buiten te sporten.
 • Onze sporthal wordt gebruikt als grote ruimte om toetsen en examens af te nemen.
 • In week 11 (15/3 tot 19/3) wordt voor de onderbouw een proefwerkweek gepland. Op de website vind je alvast het rooster voor de proefwerkweek en de inhoud van de toetsen.
 • Voor de leerlingen in de bovenbouw komen vaste uren in het rooster. Zij volgen het gebruikelijke toetsrooster.

Begeleiding

 • De eerste twee leerjaren beginnen maandag of dinsdag met hun mentor. Voor veel leerlingen is het best weer spannend om naar school te komen.
 • Vind jij het ook spannend? Geef dit aan bij je mentor. Er zijn in de middag begeleidingsprogramma’s om je er een beetje bij te helpen.
 • Ook is twee middagen de Maakplaats open. De desbetreffende docenten zullen inschrijvingen op de ELO kenbaar maken.
 • Leerlingen in 3-mavo, 4-havo en 5-vwo hebben zich kunnen opgeven voor bijlessen in de kernvakken. Deze starten in de week van 15 maart.
 • Voor alle overige leerjaren zullen na de meivakantie extra bijlessen worden gepland.

Examenklassen

 • Voor de voorjaarsvakantie is al bekend gemaakt welke maatregelen er genomen worden voor het centraal examen. Binnenkort ontvangt elke examenleerling en zijn/haar ouders/verzorgers voorlichting over alle wijzigingen.
 • Ook zal er binnenkort meer bekend zijn over examentrainingen in de meivakantie. Houd je mail goed in de gaten.

Tot slot

Voor de veiligheid van alle gebruikers van het gebouw is het van groot belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Lees daarom nogmaals dit bijgesloten document door Beslisboom-12-jaar-plus

Update 7 jan (10:00)

Rooster na 18 januari
We wachten met spanning de persconferentie van 12 januari af. Mag de school weer open? Mogen de examenleerlingen alleen naar school? Worden er andere maatregelen getroffen?
Helaas kunnen we niet eerder dan 13 januari laten weten hoe het e.e.a. verdergaat.

Instructie proefwerkweek
In week 3 hebben de examenleerlingen hun kijk- & luistertoetsen (en verder gewoon les op school) en alle andere klassen hebben proefwerkweek (pww).

Het rooster van de pww is te vinden op de website van de school (onder Leerlingen> Toetsrooster). Zo kun je je alvast zo goed mogelijk voorbereiden. Eind volgende week vind je in Zermelo in welk lokaal je moet zijn.

Tijdens de proefwerk is er een aantal regels belangrijk:

 • Kom op tijd! Gemiste tijd mag niet worden ingehaald.
 • Leerlingen met verlenging moeten hun faciliteitenkaart zichtbaar op hun tafeltje neerleggen.
 • Neem een boek mee om te lezen als je eerder klaar bent. Ben je eerder klaar, dan mag je namelijk niet weg.

Centraal examen in 2021
Hopelijk lukt het ons volgende week een uitleg voor de examenleerlingen op te stellen met alle wijzigingen die gaan gelden voor het centraal examen. Deze uitleg zullen we eerst schriftelijk verspreiden om vervolgens een webinar te plannen voor de examenleerlingen en hun ouders waarin eventuele vragen kunnen worden beantwoord.
De informatie die wel al bekend is, wordt op dit moment verwerkt in een corona-addendum op het examenreglement.

Lessen in de examenklassen
School ontvangt vragen over het fysiek lesgeven aan de examenklassen. Er zijn leerlingen en collega’s die blij zijn met het nieuws. Maar ook leerlingen en collega’s die wat huiverig zijn.
We hebben als school geen keus om het wel/niet te doen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat de lessen zo veilig mogelijk plaatsvinden.
Hoe hebben we het geregeld:

 • De lessen vinden voor de examenleerlingen zoveel mogelijk in dezelfde gang plaats. Zo hoeven de leerlingen zich zo min mogelijk te verplaatsen.
 • Leerlingen moeten consequent hun handen en tafels reinigen.
 • Ons ventilatiesysteem voldoet aan alle eisen. Maar de docent kan tussen de lessen door de ramen openen om het lokaal extra te luchten.
 • Als de docent je vraagt om ook tijdens de les je mondkapje op te houden, zul je dat moeten doen.

Vanaf maandag 11 januari zullen de lessen voor de examenleerlingen (net als de online lessen voor de andere klassen) 25 minuten duren. We proberen voor de week erop de lessen voor de examenklassen weer 50 minuten te laten duren.

Update 17 dec (15:45)

Hierbij de laatste corona-update voor de vakantie.

Voor examenkandidaten
Iedereen zal de nieuwsberichten over de examens ondertussen hebben gehoord. In januari zal de school een brief sturen met het hele overzicht aan nieuwe maatregelen en de consequenties voor de jaarplanning en het examenreglement.

Welke leerlingen mogen op school komen?
Alleen de examenkandidaten mogen op school komen voor lessen en toetsen. Omdat de leerlingen in 3m, 4h, 4v, 5h in de voorexamenklas zitten en daarbij ook aan hun pta-cijfer werken, mogen zij wel in de middag door de docent op school worden uitgenodigd voor het afnemen (of inhalen) van toetsen.

Lessen aan examenklassen in week 2
We verzorgen in week 2 in de ochtend fysieke lessen van 25 minuten aan de examenklassen. Heb je extra hulp nodig, dan kan dat in de middag samen met je docent online worden gepland.

Welke leerlingen mogen niet op school komen en welke gevolgen heeft dat voor toetsen?
Alle toetsen in de onderbouw die waren gepland in week 51 t/m week 2 komen te vervallen. Het rooster voor de proefwerkweek wordt (onder voorbehoud) voor de vakantie gepubliceerd.

De kans is groot dat er nog wel wijzigingen komen (toetsen erbij of eraf, andere inhoud). Maar met dit rooster in de hand kan het de leerlingen alvast helpen beter te plannen voor de proefwerkweek. Maar let op: dit is niet het definitieve rooster. Dit zal na de kerstvakantie worden gepubliceerd.

Overige informatie
Het is niet gelukt om alle schoolfoto’s voor de kerstvakantie uit te delen. Deze foto’s delen we nog uit vanaf het moment dat het weer kan. De foto’s die niet afgenomen worden, moeten vóór vrijdag 12 februari bij de leerlingadministratie worden ingeleverd. Vanaf dat moment zullen de facturen worden verstuurd aan de leerlingen en hun ouders die de foto’s hebben gehouden.

Docenten zorgen ervoor dat alle planners vanaf 4 januari op juiste plaats in de ELO staan. Heb je als leerling of ouder vragen hierover kunt u zich richten tot de vakdocenten.

Update 15 dec (- 14:45)

Gisteravond hebben we, zoals verwacht, definitief gehoord dat de scholen zullen sluiten, daarom is er vandaag aanvullende informatie verstuurd. Ouders hebben op 15 december een brief ontvangen met meer details over:

 • Het rooster in week 51 (deze laatste week voor de vakantie)
 • Het rooster vanaf week 1
 • Het inleveren van de schoolfoto’s
 • De geplande toetsweek vanaf 18 januari

algemene brief

brief examenleerlingen

 

Mogelijke ‘sluiting’ scholen (14 dec – 14:30)

Naar alle waarschijnlijkheid wordt vanavond besloten dat vanaf aanstaande woensdag de scholen sluiten. Vandaag (14 december) ontvangen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een brief hoe de online-lessen gegeven gaan worden. In die brief lees je informatie over:

 • het rooster vanaf woensdag 16 december
 • kluis leeg halen op dinsdag 15 december
 • hoe kun je de online les volgen?
 • onzekerheden op dit moment

Een aantal zaken is nog onduidelijk en hopelijk horen we vanavond meer over:

 • tot wanneer de lockdown voor scholen geldt,
 • wat de maatregelen voor de examenklassen betekenen,
 • of het gebouw open mag blijven voor leerlingen en collega’s.

Zodra er meer duidelijk is zullen we opnieuw communiceren. Houd de website goed in de gaten. Elk relevant nieuwsbericht zal op de website worden gezet.