Sinds half december zijn de scholen helaas weer dicht, al is gelukkig wel een uitzondering gemaakt voor de examenleerlingen. Op onze school volgt door middel van een roulatieschema de ene helft van een examengroep de lessen in het gebouw, voor de andere helft die thuis zit, worden de lessen gestreamd. De leerlingen van de overige klassen volgen de lessen online. Onlangs is een afsprakenkaart naar alle leerlingen gestuurd, met als doel de online lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk zijn fysieke lessen voor alle betrokkenen fijner, maar dat is helaas nog niet mogelijk. Er liggen echter wel scenario’s op de plank voor als de school weer open mag. We houden er rekening mee dat de anderhalve meter afstand voor leerlingen zal blijven. En dit vraagt om aanpassingen in het rooster en het gebouw. Als er over het openen van de school meer duidelijkheid komt, zullen de gebruikelijke communicatiemiddelen mail en website worden ingezet.