Ook dit jaar is het onderzoek onder de brugklassen en derde klassen uitgezet. Zowel ouders als leerlingen geven aan dat ze de veiligheid en sfeer als zeer positief ervaren. De school scoort hiermee boven de landelijke benchmark. Natuurlijk zijn er ook enkele verbeterpunten. De uitkomsten van de vragenlijsten geven ons handvatten om die aan te pakken. Ook ons plan ‘Keuze-concept’ (wat we helaas dit schooljaar even on hold hebben moeten zetten) zal ons helpen de verbeterpunten aan te pakken.