Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 25 januari 2021
Tijd: 19.00 uur
Plaats: online via Teams

 

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     19.00 uur
2 Notulen MR-vergadering d.d. 23 november 2020 2104.02 Vaststellen 19.05 uur
3 Aanpassing examenreglement 2104.03 Informeren 19.15 uur
4 Vakantierooster 2104.04 Vaststellen 19.35 uur
5 Actualiseren MR-documenten
– MR Statuut
– MR Reglement (incl. huishoudelijk reglement)
– Beroepscommissie
2104.05a
2104.05b
2104.05c
Vaststellen 19.45 uur
6 Stand van zaken Vloerconstructie   Informeren 20.05 uur
7 Onderzoek samenwerking     20.15 uur
8 Update corona     20.30 uur
9 Scholing MR     20.45 uur
10 Rondvraag     20.55 uur
11 Sluiting     21.00 uur