Hoewel het aantal besmettingen op school opnieuw laag blijft (sinds 1 maart slechts 12 leerlingen), komt er toch veel op ons af.

U leest er vast ook over in de krant: er komt veel subsidie naar het onderwijs toe om in de aankomende jaren de coronavertraging bij de leerlingen weg te werken. Op korte termijn moeten we met elkaar besluiten op welke wijze we het geld inzetten. Wat is een eerlijke besteding? Hoe kunnen we de juiste leerlingen helpen, zonder de druk op leerlingen en collega’s te verhogen? Samen met de collega’s en de medezeggenschapsraad gaan we deze puzzel zo goed mogelijk oplossen.

Nog zo’n puzzel: de overgangsvergaderingen aan het eind van het schooljaar. We hebben besloten om de overgangsnormen niet te verlagen maar om te gaan repareren. In de onderbouw bieden we bijlessen aan, met een toets om het cijfer te kunnen verhogen. In de bovenbouw (daar hebben de leerlingen al bijlessen kunnen volgen) mogen leerlingen enkele toetsen herkansen. Door het opnieuw leren van de lesstof, hopen we de gaten in de kennis te dichten. En door toetsen opnieuw te maken, kunnen leerlingen hun eindcijfer (wat voor bovenbouwleerlingen tevens hun examencijfer is) te verbeteren. De informatie over het inschrijven van de bijlessen in de onderbouw, of de mogelijkheid om een toets te herkansen in de bovenbouw, komt zo snel mogelijk.

We proberen de reguliere toetsen zoveel mogelijk door te laten gaan. Voor elk leerjaar in de bovenbouw is een ochtend gereserveerd om toetsen af te nemen in de sporthal. Door de gymlessen daarna in te roosteren, krijgen de ‘thuiswerkleerlingen’ van die dag de tijd om naar huis te gaan om de lessen online te kunnen volgen.

Voor de onderbouw hebben we in de middagen momenten ingeroosterd om klassikaal toetsen te kunnen af nemen. Op deze manier hopen we dat de leerlingen kansen krijgen om hun cijfer te verhogen, feedback te krijgen op hun kennis en gemotiveerd te blijven om te leren.

We hopen dat we samen met u de leerlingen zo goed mogelijk het jaar door kunnen loodsen en hopen van harte dat aankomend schooljaar een stuk normaler zal zijn.

Volgende week verschijnt op onze website een filmpje waarin vier leerlingen aan het woord komen, die vertellen hoe zij het naar school gaan in coronatijd ervaren.