Het is voor ouders en professionals lang niet altijd even duidelijk hoe ze een kind met depressie het beste kunnen ondersteunen. Veel ouders hebben behoefte aan tips en adviezen, van elkaar en van professionals met specifieke kennis van depressie bij tieners. Voor ouders met een depressieve tiener is de 7-weekse online oudercursus ‘Samen Sterk’ ontwikkeld. Ook vindt er over dit onderwerp op woensdagavond 14 april een gratis webinar plaats voor ouders en professionals. 

Online Webinar ‘Het opvoeden van sombere of depressieve tieners’
Op woensdagavond 14 april, van 20.00 tot 21.15 uur, vindt er ook een online webinar (kosteloos) plaats voor zowel geïnteresseerde ouders en professionals die met jongeren werken. In dit webinar wordt recente wetenschappelijke kennis over het opvoeden van jongeren met somberheids-of depressieve klachten gepresenteerd. Tevens worden praktische tips en informatie gedeeld over het omgaan met een sombere of depressieve tiener, het werken aan het behouden van een goede relatie met de tiener en een positieve sfeer in het gezin en andere opvoedstrategieën om de tiener te helpen. Daarnaast wordt ook informatie gedeeld over de 7-weekse online oudercursus ‘Samen Sterk’, die is ontwikkeld voor ouders met een depressieve tiener.

Sprekers webinar: 
Prof. dr. Bernet Elzinga, Hoogleraar Stress-gerelateerde Psychopathologie, Universiteit Leiden
Drs. Carine Kielstra- van der Schalk, orthopedagoog en klinisch docent aan de Vrije Universiteit.

Aanmelden kan via: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/04/alumni-webinar-het-opvoeden-van-sombere-of-depressieve-tieners