Het bestuur van de oudervereniging VKC heeft besloten om alle leerlingen voor het schooljaar 2020- 2021 vrij te stellen van contributie. Dus niemand betaalt bijdrage voor schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat de contributiebetaling(en) die u voor dit schooljaar heeft gedaan op korte termijn teruggestort worden. Alle ouders krijgen hierover een brief van de VKC.

Het huidige schooljaar heeft door COVID-19 totaal anders uitgepakt dan gehoopt. Medio 2020 zag het er nog naar uit dat dit schooljaar normaler zou worden en de activiteiten uit het excursieplan veelal zouden kunnen plaatsvinden. Helaas zijn de maatregelen na aanvang van het schooljaar juist aangescherpt en hebben ouders, leerlingen en docenten de rest van het jaar grotendeels vanuit huis gewerkt. Alle betrokkenen hebben binnen de beperkte mogelijkheden er het beste van proberen te maken. Echter de realiteit is dat het voor de leerlingen een schooljaar is geworden dat we allemaal het liefst zo snel mogelijk vergeten.

Op maandag 21 juni aanstaande om 19.30 uur is de algemene ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging VKC. Deze vergadering zal online plaatsvinden. Tijdens de ALV zullen de financiën en de verantwoording van de uitgaven een belangrijk agendapunt zijn. Verder deelt het bestuur de uitslag van de enquête en gaat het bestuur graag verder met in u gesprek over de suggesties die in de enquête zijn gedaan. Komt u ook? U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar secretaris@kwcollege.nl.