Het schooljaar 2020-2021 was door corona voor leerlingen een lastig jaar: noodgedwongen veel online lessen, weinig sociale contacten, moeite om gemotiveerd te blijven. Met een andere, feestelijke start van het nieuwe schooljaar hopen we de coronaperikelen achter ons te laten en ons vervolgens te kunnen richten op een ‘normaal’ schooljaar. Het ‘After Summer Festival’ vindt plaats op donderdag 2 en vrijdag 3 september, uiteraard zolang corona geen roet in het eten gooit; in de laatste week van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders hierover nadere informatie. Het festival vormt ook een onderdeel van ons NPO-plan.