Gemeenteraad en griffie van Krimpen aan den IJssel willen graag een cursus ‘Met raad en daad’ organiseren voor Krimpenaren van 16 jaar of ouder die geïnteresseerd zijn in de gemeenteraad. De cursus start 8 september, is gratis en vindt vier keer plaats in september. Door deze cursus maken de deelnemers kennis met het werk van een gemeenteraadslid, leren ze hoe alles werkt en gaan ze zelf ook op een interactieve manier aan de slag.
Jongeren vormen heel nadrukkelijk een doelgroep voor deze cursus. Meer informatie is hier te vinden.