Het zal u niet zijn ontgaan dat de regering in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een aanzienlijk bedrag voor het onderwijs beschikbaar heeft gesteld met als doel de onderwijsvertraging die leerlingen hebben opgelopen te repareren. U ontvangt aan het begin van het schooljaar meer informatie over hoe het Krimpenerwaard College uitvoering gaat geven aan het NPO.