Zoals ieder jaar is het bestuursverslag gepubliceerd op de website. Dit is een uitgebreid overzicht van het jaar 2020 en de vormgeving maakt de leesbaarheid aantrekkelijker. Binnenkort ontvangt u ook een verkorte digitale versie.