Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 4 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur
Plaats: 1.09

 

Agenda

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en verwelkoming nieuwe leden     19.30u
2 Afspraken- en besluitenlijst d.d. 28-06-2021 2140.02 Vaststellen 19.35u
3 Schoolprofiel KC 2140.03 Informeren 19.45u
4 Praktijk Gericht Programma IT 2140.04 Informeren 20.00u
5 Aanpassing Leerlingenstatuut 2140.05 Instemmen 20.15u
6 Inventarisatie/evaluatie corona-acties 2020-2021 2140.06 Informeren 20.30u
7 Effecten corona-keuzes Mondeling Informeren 20.40u
8 Examengids 2140.08 Besluiten 20.50u
9 Beroepscommissie 2021-2022 2140.09 Vaststellen 21.10u
10 Overzicht zittingsperiode MR-leden 2140.10 Vaststellen 21.20u
11 Stand van zaken vloerconstructie Mondeling Informeren 21.30u
12 Voorstel Hei-dag Mondeling Bespreken 21.40u
13 Rondvraag     21.55u
14 Sluiting     22.00u