Komende maand zijn de ouderavonden voor alle leerjaren gepland.  Deze avonden worden, rekening houdend met de geldende corona-maatregelen, op school georganiseerd. We vinden het belangrijk om de ouders uit te nodigen en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, echter gezien de geldende maatregelen vragen wij uw medewerking door slechts met één ouder per leerling deze avond bij te wonen. Tevens vragen wij u een mondkapje te dragen als u zich verplaatst binnen de school, omdat wij 1,5 meter afstand niet in alle gevallen kunnen waarborgen.