In het protocol van de VO-raad staat omschreven dat schoolkantines weer open mogen. Daarom is besloten dat binnen afzienbare tijd ook onze leerlingen weer voor wat lekkers in de kantine terecht kunnen, al zal het aanbod voorlopig nog beperkt zijn. Verder wordt meer informatie over de coronamaatregelen verwacht op de persconferentie van 20 september. Het is tot die tijd verplicht om in de school een mondkapje te dragen.
Verder is van belang te weten dat:
– wanneer uw kind corona heeft, u dat meldt bij de leerlingadministratie;
– de school naar aanleiding van de melding een brief naar klasgenoten verstuurt zonder een naam te noemen;
– er niet wordt gestreamd, behalve in uitzonderlijke situaties.