Ook dit schooljaar staan enkele studiedagen gepland. Op deze dagen wordt geen les gegeven, maar krijgen de leerlingen wel opdrachten die ze thuis moeten maken. De geplande data zijn:
13 september, 12 oktober, 8 december, 18 maart en 4 april.

Maandag 13 september duurt de studiedag wat korter en volgen de leerlingen nog wel tot en met het vierde lesuur het reguliere rooster. Het kan zijn dat docenten individuele afspraken met leerlingen of met een gehele klas maken om vanaf het vijfde lesuur toch lessen te verzorgen. De betreffende docenten communiceren hierover zelf met de leerlingen.