Het kabinet heeft met de incidentele subsidie ‘Nationaal Programma Onderwijs’ extra geld voor scholen beschikbaar gesteld om de mogelijke nadelige effecten van corona (leerachterstanden, sociaal-emotionele gevolgen) voor leerlingen te beperken. Hoe doet onze school dit?

Wij hebben er allereerst voor gekozen om het schooljaar anders te starten. Walibi, een pleinfeest en het uitnodigen van een artiest is door de leerlingen als zeer positief ervaren: er was tijd voor elkaar en de leerlingen kregen de gelegenheid om in een andere sfeer weer te wennen aan het ‘gewone’ schoolleven. Met grote tevredenheid kijken we terug op deze week.
Om leerlingen dit jaar goed te kunnen volgen en begeleiden is ingezet op het samenstellen van kleinere klassen. Ook is een onderwijsassistent aangesteld die met name in de mavo de leerlingen extra gaat begeleiden.
Een volgende stap is het bieden van aanvullende scholing voor docenten gericht op het begeleiden van leerlingen bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk.

Bent u benieuwd welke corona-gerelateerde maatregelen het Krimpenerwaard College in het schooljaar 2020-2021 heeft getroffen? Een overzicht vindt u hier.