In blok 1 begint het OLO-onderdeel Leerlingen helpen leerlingen: hulplessen aan leerlingen gegeven door medeleerlingen (tutoren). De hulplessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de 1e en 2e klassen, maar uiteraard zijn hulplessen aan leerlingen uit hogere leerjaren ook mogelijk.
De hulplessen vinden in blok 1 plaats op de volgende data : 14 en 28 oktober en 4 november. De hulplessen duren één klokuur. Gedurende het hele schooljaar kun je je opgeven, want ook in de volgende blokken zijn er hulplessen. Ook tutoren (uit  de 3e klassen en hoger) kunnen zich het hele jaar aanmelden.

Voor het volgen van de lessen betaalt een leerling €15 per pupil per blok (ca. 7 klokuren), te voldoen direct bij de eerste les. Ditzelfde bedrag geldt ook bij aanmelding later in het blok; restitutie is niet mogelijk. Tutoren ontvangen per hulples een vergoeding van €8 per klokuur.

Voor meer informatie kunnen leerlingen langsgaan bij of mailen naar: dhr. C.F. van der Heiden.