De werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ is druk bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst. Als thema is gekozen voor het onderwerp ‘Leren leren’. De bijeenkomst zal niet plaatsvinden op 26 oktober, zoals eerder vermeld. Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u dit uiteraard.