Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 29 november 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: online / lokaal 1.07 

 

Agenda

 

  Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Opening en mededelingen     20.00 uur
2 Notulen en actielijst MR d.d. 04-10-2021 MR2148.02 vaststellen 20.05 uur
3 Concept begroting 2022 MR2148.03 advies 20.10 uur
  Toelichting exploitatiebegroting MR2148.04    
4 Wervingsprocedure nieuwe rector/bestuurder mondeling informeren 20.40 uur
5 Huiswerk: magister versus planners (PMR) MR2148.05 instemmen 20.45 uur
  Mail VOS/ABB MR2148.06    
  Tekstvoorstel wijziging leerlingenstatuut MR2140.05    
6 Overzicht evaluaties MR2148.07   21.00 uur
7 Voorstel Hei-dag: datum vaststellen mondeling informeren 21.10 uur
8 Rondvraag     21.15 uur
9 Sluiting     21.25 uur