Iedere school hoort een MR te hebben. De MR vergadert ca. zes keer per jaar met het schoolbestuur. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten én onderwijsondersteunend personeel. Gespreksonderwerpen zijn o.a. de begroting, beleidsplannen en actuele aangelegenheden die van invloed zijn op (de bedrijfsvoering van) het onderwijs. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Kort samengevat gaat het hier bijvoorbeeld om instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen, fusering en aanpassing van het schoolreglement en schoolbeleid én adviesrecht op hoofdlijnen van de begroting en het schoolgebouw. Ook wel eens nieuwsgierig naar de agenda en vergaderstukken van zo’n MR-vergadering? Deze zijn te vinden op de website van onze school onder Informatie/Participatie/Medezeggenschap (wel eerst even inloggen)!