Naast de lessen die de leerling volgt, biedt de school tal van activiteiten die het leren bevorderen en mogelijke problemen voorkomen. Deze activiteiten noemen wij op school basisondersteuning. De mentor is voor de leerling degene die basisondersteuning kan aanvragen of in gang kan zetten.

Wat wij als school aan basis- en extra ondersteuning te bieden hebben en welke weg u aflegt om die aan te vragen, ziet u in onderstaand schema. In het rechtermenu op deze pagina vindt u verdere informatie over de verschillende vormen van basisondersteuning.

Wanneer basisondersteuning (lichtgroen in het schema) voor de leerling niet leidt tot de gewenste ontwikkeling kan extra ondersteuning (donkergroen in het schema) worden ingezet  en wordt samengewerkt met externe hulpverleners en ondersteuners. Met die extra ondersteuning geven wij als school vorm aan passend onderwijs.