Op de middelbare school krijg je huiswerk. Je docenten helpen je met  de vraag hoe je het huiswerk van hun vak het beste kunt aanpakken. Daarnaast helpt je mentor je bijvoorbeeld met leren plannen. Sommige leerlingen vinden het echter heel lastig zonder hulp huiswerk te maken. Andere leerlingen hebben thuis niet de gelegenheid om rustig hun huiswerk te maken.
Voor deze laatste groep beschikt de school over de zgn. thuishavens, waar leerlingen in alle rust na schooltijd hun huiswerk kunnen maken.
De leerlingen die meer ondersteuning bij het huiswerk nodig hebben proberen we op twee manieren te ‘bedienen’: met het project Leerlingen helpen leerlingen en met de huiswerkbegeleiding door Lyceo.

Leerlingen helpen leerlingen
Op donderdagmiddag verzorgen leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo hulplessen voor medeleerlingen die moeite hebben met een vak. De leerlingen die bijles krijgen, betalen hiervoor een bescheiden bijdrage. Zowel de leerlingen die bijles willen hebben als leerlingen die bijles willen geven, kunnen hiervoor een mailtje sturen naar de coördinator van het hulplesproject, de heer Van der Heiden (hei@kwcollege.nl).

Lyceo
Leerlingen die meer ondersteuning en structuur nodig hebben, kunnen aan het einde van hun lesdag op school deelnemen aan de huiswerkbegeleiding van Lyceo, een instituut dat huiswerkbegeleiding, hulplessen en examentraining door het hele land verzorgt. In overleg met de ouders wordt een persoonlijk plan van aanpak vastgesteld en de ouders ontvangen regelmatig bericht over de voortgang. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag t/m vrijdag van 15.00 – 18.00 uur. Meer informatie (o.a. over de prijzen en over de wijze waarop u uw kind kunt aanmelden) vindt u op de site van Lyceo.