Verreweg de meeste van onze leerlingen gaan na hun opleiding aan het Krimpenerwaard College verder studeren. Het is in verband hiermee van belang dat zij zich vroegtijdig de vraag stellen, welke opleidingsmogelijkheden er zijn, welke daarvan het best passen bij hun belangstelling en capaciteiten en welk eindexamenpakket (profiel of sector) hiervoor de beste voorbereiding vormt.

Bij dit proces van wikken en wegen hebben, behalve de vakdocenten en de mentoren, de decanen een belangrijke taak. In de 2e klassen verzorgen zij een aantal keuzebegeleidingslessen, in de 3e klassen is hiervoor zelfs een apart wekelijks uur in het rooster gereserveerd. In de bovenbouw geven de decanen vooral individuele begeleiding: in gesprekken, met adviezen en door leerlingen bijv. te wijzen op voorlichtingsdagen van vervolgopleidingen helpen zij hen bij het maken van een verantwoorde keuze.

De decanen spelen ook een belangrijke rol tijdens ouder- en voorlichtingsavonden, publiceren elk jaar uitvoerige keuzespecials voor de 3e klassen en organiseren in februari voor de 3e en hogere klassen de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt, waarop oud-leerlingen van de school hun studie of beroep presenteren.

Heel veel informatie over de inschrijving voor vervolgstudies in het mbo en hbo/wo is te vinden op de website van DUO.

De website studiekeuze123.nl biedt o.m. veel informatie over open dagen in het hbo/wo.