Als alles naar wens verloopt, worden later dit schooljaar zo’n 500 zonnepanelen op het schoolgebouw geplaatst. Dit is afgesproken met de energiecoöperatie ‘Energiek Krimpen’. Deze coöperatie van en voor inwoners van Krimpen aan den IJssel draagt bij aan de energietransitie, onder andere door het lokaal opwekken van duurzame energie. De installatie zal gedurende 15 jaar in eigendom van de coöperatie elektriciteit opwekken op ons gebouw, volgens afspraken vastgelegd in een recht-van-opstal overeenkomst. Door ‘Energiek Krimpen’ op deze manier te faciliteren geeft de school verdere invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het is de bedoeling dat deze vorm van verduurzaming ook aandacht krijgt tijdens de reguliere lessen.

Voor u, als ouders, is dit initiatief mogelijk ook interessant. Inwoners van Krimpen aan den IJssel kunnen namelijk financieel participeren in de zonnepaneleninstallatie op de school, en op die manier zelf bijdragen aan de energietransitie in hun woonplaats, tegen een leuk rendement. Op de website van ‘Energiek Krimpen’ (www.energiekkrimpen.nl) vindt u hier meer informatie over.