Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 14 februari 2022
Tijd: 19.00 uur
Plaats: online via Teams

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Welkom en agenda 2207.01 vaststellen 19.00 uur
2 Notulen MR d.d. 29-11-2022 2207.02 vaststellen 19.05 uur
3 Vakantierooster 2022-2023 2207.03 instemmen 19.15 uur
4 Aanpassing herkansingsregeling SE3 ivm corona 2207.04 instemmen 19.30 uur
5 Voorlichting CE 2021-2022 2207.05 informeren 19.50 uur
6 Hei-sessie (terugkoppeling en actiepunten) 2207.06 afstemmen 20.00 uur
7 Nieuwe opzet jaarplanning MR 2207.07 informeren 20.10 uur
8 Traject Planners versus Magister 2207.08 informeren 20.20 uur
9 Rondvraag 20.30 uur
10 Sluiting 20.40 uur