De Raad van Toezicht van Stichting Krimpenerwaard College is op zoek naar een motiverend, richtinggevend en samenwerkingsgericht rector/bestuurder.

Voor de nieuwe rector/bestuurder ligt een uitdagende opdracht om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs, dat tegemoet komt aan de behoeften van jongeren en hun ouders in de regio. Daartoe dient hij/zij de school helder te profileren, het gevoel van saamhorigheid te versterken, de organisatie doelmatig in te richten en de aanwezige potenties in het team volledig te benutten. Van belang wordt ook geacht dat de rector/bestuurder onderzoekt of bestuurlijke krachtenbundeling met partners in de regio mogelijk is.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de Wesselo & Partners.