Steeds vaker wordt de school geconfronteerd met leerlingen die een slecht handschrift hebben. Ouders verzoeken in dat geval om faciliteiten, zoals typen bij toetsen, maar het lukt ons organisatorisch niet om aan al die wensen te voldoen. Bovendien is een leerling niet altijd geholpen met facilitering, maar eerder met remediëring. Vandaar dat het volgende is afgesproken.

Wanneer leerlingen aanvragen of zij gebruik mogen maken van een laptop wegens slecht handschrift, zijn de volgende stappen te doorlopen:

– Bezoek aan een kinderfysiotherapeut (of een andere specialist) om te laten beoordelen of het handschrift al dan niet nog te verbeteren is.

– Indien geen of onvoldoende verbetering mogelijk is, kunnen ouders de kinderfysiotherapeut vragen een verklaring af te geven, waarin staat dat de leerling gebaat is bij het gebruik van een laptop, omdat het handschrift niet voldoende verbeterd kan  worden.

– Indien wel verbetering mogelijk is, kan de leerling desgewenst een traject aangaan bij de kinderfysiotherapeut (of andere specialist) om het handschrift te trainen. Gedurende de trainingsperiode mag de leerling op school wel een laptop gebruiken.