Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 4 april 2022
Tijd: 19.00 uur
Plaats: lokaal 1.08

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Welkom en agenda 2214.1 vaststellen 19.00 uur
2 Notulen MR d.d. 14-2-2022 2214.2 vaststellen 19.05 uur
x Onderwijskwaliteit
4 Evaluatie studielessen 2m en 3m 2214.3 informeren 19.10 uur
5 Koppeling techniek en ict 2e leerjaar 2214.4 instemmen 19.25 uur
6 Regels docenten mondeling informeren 19.40 uur
7 Werkgroep ‘communicatie huiswerk’ mondeling informeren 19.50 uur
x Organisatie
8 Evaluatie organisatiestructuur 2214.5 informeren 19.55 uur
9 Governance Code 2214.6 adviseren 20.25 uur
10 Jaarverslag MR 2214.7 vaststellen 20.30 uur
11 Opleidingsschool voor stagiaires 2214.8 + 2214.9 informeren 20.50 uur
12 Bevorderingsnorm brugklas, herpositionering vwo 2214.10 informeren 21.10 uur
13 Begeleiding leerlingenraad mondeling informeren 21.20 uur
14 Stand van zaken nieuwe rector/bestuurder mondeling informeren 21.30 uur
15 Actiepunten Hei-sessie zie notulen 21.40 uur
16 IJsselcollege 2214.11 informeren 21.50 uur
17 Rondvraag 22.00 uur
18 Sluiting 22.10 uur