Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, wil de oudervereniging ieder schooljaar twee webinars organiseren voor ouders. Op 3 februari heeft het eerste inmiddels plaatsgevonden. Aletta Smits gaf een webinar met de titel: ‘Het puberbrein: een handleiding’. Het was een groot succes. Aletta ontving bijna 190 aanmeldingen en de reacties waren zeer positief. Mocht u het gemist hebben: niet getreurd. Wegens het overweldigende succes hebben we Aletta gewoon nog een keer uitgenodigd. Op 10 mei komt zij ‘live’ naar school met de lezing ’Pubers achter hun schermen’ over gamen en social media. De lezing is gekoppeld aan onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dus: zet dinsdagavond 10 mei alvast in uw agenda. Een hapje en een drankje zijn inclusief. De uitnodiging en het definitieve programma volgen zo snel mogelijk.

Een van de punten op de agenda van de komende ALV betreft de statuten van de vereniging. De VKC bereidt een aanpassing van de statuten voor in verband met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die recent van kracht is geworden. Deze wetswijziging stelt extra eisen aan het bestuur, bijvoorbeeld dat er geen sprake mag zijn van tegenstrijdige belangen en het hebben van een ‘ontstentenisregeling’. Om de statuten aan de wet te laten voldoen wordt een (marginale) aanpassing voorbereidt. In de komende ALV worden de aangepaste statuten voorgelegd ter vaststelling. Uw aanwezigheid bij de ALV wordt zeer op prijs gesteld.

Oproep: wij zijn op zoek naar ouders. Vindt u het leuk door middel van de oudervereniging een bijdrage te leveren aan het plezier van ouders en leerlingen op school? Zou u het leuk vinden om bijvoorbeeld dit soort stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief, heeft u verstand van financiën of vindt u het gewoon leuk om mee te denken hoe de ouderbijdrage van ouders het beste kan worden besteed? Geeft u zich dan op via secretaris@kwcollege.nl.  De vergaderingen van de VKC zijn altijd openbaar.