Het Krimpenerwaard College vindt het van groot belang dat ouders betrokken worden bij de school. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren en in het verleden werd er ook gewerkt met oudercontactgroepen. Dit jaar is voor een andere weg gekozen. Dit is ontstaan door in gesprek te gaan met ouders. Wilfred Langhorst, Margreet Bakker, Esther Dekhuijzen en Annelies van Leest zijn de initiatiefnemers om ouderbetrokkenheid anders vorm te geven. Een thema staat centraal en alle ouders worden uitgenodigd om over dit thema met collega’s van de school in gesprek te gaan. Het thema tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november was : ‘Leren leren’ met de centrale vraag: “Hoe kunnen we als school en ouders de studievaardigheden van onze kinderen versterken en de kinderen vaardigheden geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben?”
Ruim vijftig ouders waren die eerste bijeenkomst aanwezig met na afloop uiterst positieve reacties. Het was fijn om met elkaar over dit onderwerp in gesprek gegaan. Het delen van ervaringen en het verkrijgen van nieuwe informatie is verrijkend. De input van ouders kan leiden tot ander beleid. Hier is inmiddels een concreet voorbeeld van te vermelden. Ouders gaven aan dat het nu onduidelijk is voor leerlingen waar ze hun huiswerk kunnen vinden. De school werkt namelijk met Magister en planners. Mede door deze input is het besluit genomen dat na de voorjaarsvakantie Magister leidend is, en een werkgroep zal zich buigen over een vorm van huiswerknotatie die recht doet aan de visie van de school en de leeftijd en ontwikkeling van leerlingen.
Verder zijn de toetsdruk en huiswerk na een vakantie onderwerpen die vanuit school extra aandacht krijgen.
De ouders die op de avond aanwezig waren hebben het complete verslag ontvangen.

De intentie was dit jaar 2 à 3 keer per jaar een thema-avond te organiseren. Wegens het vertrek van de rector is besloten het voor dit schooljaar bij deze succesvolle eerste bijeenkomst te laten. In ieder geval zal in het najaar van 2022 wederom een thema-avond worden georganiseerd. Heeft u ideeën voor een thema of andere suggesties? Mail dit dan via het mailadres: ouders@kwcollege.nl.