Op 20 juni hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Tessa Helleman-van Noord. Na 5 jaar bestuurslid, waarvan drie als secretaris en twee als voorzitter, heeft zij het stokje overgedragen aan Martine Bakker. De penningmeester heeft momenteel geen kinderen op het Krimpenerwaard College. De kinderen van de secretaris doen volgend jaar eindexamen.
Wij zijn zodoende voor het nieuwe schooljaar naarstig op zoek naar ouders die het leuk vinden door middel van de oudervereniging betrokken te zijn bij school. Heeft u verstand van financiën? Vindt u het leuk om mee te denken hoe de ouderbijdrage van ouders het beste kan worden besteed of vindt u het leuk om dit soort stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief? Geeft u zich dan op via secretaris@kwcollege.nl.
De vergaderingen van de VKC zijn openbaar. U bent dus sowieso van harte welkom om de vergaderingen eerst bij te wonen voordat u beslist.