Als u in de agenda op de website kijkt, zie u voor het hele schooljaar de data van o.a. ouderavonden, schoolexamens, diplomeringen, studie- en ontwikkeldagen voor docenten. Op deze laatstgenoemde dagen zijn de leerlingen lesvrij, tenzij zij nadrukkelijk door hun docent zijn uitgenodigd. De eerstkomende studiedag voor docenten is maandag 5 september.