Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 19 september 2022
Tijd: 19.30 uur
Plaats: lokaal, 1e etage

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
1 Welkom en agenda (kennismaking Vz RvT) 2238.01 vaststellen 19.30 uur
2 Notulen d.d. 08-06-2022
Actiepuntenlijst d.d. 08-06-2022
2238.02a
2238.02b
vaststellen
vaststellen
19.45 uur
19.50 uur
3 Werkwijze MR
Aangepaste jaaragenda (extra MR)
mondeling
2238.03b
informeren
vaststellen
20.05 uur
4 Zittingsoverzicht en rolverdeling MR 2238.04 vaststellen 20.15 uur
5 Beroepscommissie 2238.05 instemmen 20.20 uur
6 SOP Schoolprofiel Koers VO 2238.06 instemmen 20.25 uur
7 Bevorderingsnorm 4h 2238.07 instemmen 20.30 uur
8 Profiel vacature conrector onderwijs 2238.08 informeren 20.40 uur
9 Studiedag (toetsbeleid) mondeling informeren 20.50 uur
10 Verantwoording Plan van Inzet 2238.10 informeren 21.05 uur
11 Kwaliteitsagenda 2238.11 informeren 21.15 uur
12 Rondvraag 21.30 uur
13 Sluiting 21.40 uur