Een belangrijk inspraakorgaan in onze school is de leerlingenraad. De leden overleggen regelmatig met de schoolleiding en drie leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseert de leerlingenraad in de loop van het schooljaar diverse activiteiten die het schoolleven een extra kleurtje geven, zoals de oliebollenactie in december en de rozenactie met Valentijnsdag.

Omdat de meeste leden van de huidige leerlingenraad in het examenjaar zitten, is de raad op zoek naar nieuwe leden die dit jaar voldoende ingewerkt raken om volgend jaar het stokje over te nemen. Iets voor uw kind? Overal in de school hangen posters met een QR-code.  Belangstellende leerlingen kunnen zo op de instagram-pagina van de leerlingenraad komen, waar ze zich met een berichtje kunnen aanmelden.