Tijdens het afgelopen brugklaskamp hebben leerlingen erg genoten van de ‘silent disco’. De aanschaf van de apparatuur was mogelijk, nadat leerlingen hiervoor een aanvraag hadden gedaan bij de VKC in de vorm van een K€$H-project. Het K€$H-project is een fonds waar docenten en leerlingen aanspraak op kunnen maken als zij een goed idee hebben dat niet uit andere middelen kan worden betaald. De VKC heeft een budget van maar liefst €10.000 per schooljaar gereserveerd voor goede initiatieven. Dus heeft uw kind een goed idee? Laat het ons weten via secretaris@kwcollege.nl.

Ander goed nieuws: de meeste nieuwe ouders zijn ook dit jaar gewoon lid geworden van de oudervereniging, ondanks de nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage. Deze wet stelt dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat kinderen van ouders die besluiten geen ouderbijdrage te betalen niet mogen worden uitgesloten van de activiteiten van school. Uitsluiten van leerlingen is natuurlijk nooit een goed idee en dit is gelukkig ook nog nooit voorgekomen op het KC. Het rijke excursieprogramma op school, echter, kan enkel bekostigd worden met een ouderbijdrage, dus die is ook keihard nodig. Die nieuwe situatie stelt de VKC voor nieuwe vraagstukken: maken we ouders voldoende duidelijk wat er gebeurt met de ouderbijdrage? Vraagt het huidige systeem van lidmaatschap aanpassing? Sluit een activiteitafhankelijke/ wisselende bijdrage per leerjaar beter aan bij de nieuwe situatie? Kortom: werk aan de winkel voor ons als oudervereniging! Wilt u meedenken? Mail uw visie en wensen aan: secretaris@kwcollege.nl.