Wanneer een leerling zich langdurig of frequent ziekmeldt, is het belangrijk hier tijdig op in te springen om verder verzuim of zelfs schooluitval te voorkomen. Omdat er bij schoolziekteverzuim vaak sprake is van achterliggende problemen, is een integrale methode nodig om passende ondersteuning te kunnen bieden. Daarom is de ‘Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim’ (PATS) ontwikkeld, die het Krimpenerwaard College, samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, gaat toepassen. Dit om ervoor te zorgen dat de leerling – waar mogelijk – onderwijs volgt en zich kan blijven ontwikkelen.