Om de drempel tot het zoeken van advies en hulp nog verder te verlagen beschikt de school al jaren over speciaal daarvoor geselecteerde en opgeleide vertrouwensleerlingen. Ondersteund door de vertrouwenspersonen kunnen zij zelfstandig medeleerlingen adviseren of hen in contact brengen met andere hulpverleners. De vertrouwensleerlingen beschikken over een eigen ruimte in school, waar zij tijdens pauzes of na schooltijd een afspraak voor een gesprekje met leerling kunnen maken; zij kunnen benaderd worden via een eigen e-mailadres.

Amber Bergwerff

Mail Amber

Senna de Boer

Mail Senna

Pim van Buren

Mail Pim

Divyno Hamden

Mail Divyno

Eliza van Rietschoten

Mail Eliza

Loraine Ros

Mail Loraine

Amy Spiering

Mail Amy

Fizza Yousufi

Mail Fizza