Om de drempel tot het zoeken van advies en hulp nog verder te verlagen beschikt de school al jaren over speciaal daarvoor geselecteerde en opgeleide vertrouwensleerlingen. Ondersteund door de vertrouwenspersonen kunnen zij zelfstandig medeleerlingen adviseren of hen in contact brengen met andere hulpverleners. De vertrouwensleerlingen beschikken over een eigen ruimte in school, waar zij tijdens pauzes of na schooltijd een afspraak voor een gesprekje met leerling kunnen maken; zij kunnen benaderd worden via een eigen e-mailadres.

Amber Bergwerff

Senna de Boer

Pim van Buren

Divyno Hamden

Eliza van Rietschoten

Loraine Ros

Amy Spiering

Fizza Yousufi