Vergadering Medezeggenschapsraad Krimpenerwaard College

Datum: 28 november 2022
Tijd: 19.00 uur
Plaats: lokaal 1.08

Agenda

Omschrijving Bijlage Status Planning
0 Gezamenlijk overleg mr/rvt mondeling 19.00 uur
1 Welkom en agenda 2248.01 vaststellen 19.30 uur
2a Notulen d.d. 19-09-2022 2248.02a vaststellen 19.35 uur
2b Actiepunten d.d. 19-09-2022 2248.02b 19.40 uur
3 MR Begroting (budgetoverzicht) 2248.03 vaststellen 19.50 uur
4 (Meerjaren) Begroting 2248.04 19.55 uur
5 Veiligheid 2248.05 informeren 20.15 uur
6 Coronadraaiboek 2248.06 instemmen 20.25 uur
7 R-2: Onderwijs en Bedrijfsvoering
a) Examenresultaten
b) Tevredenheidsonderzoeken
2248.07 informeren 20.35 uur
8 Beroepscommissie 2248.08 vaststellen 21.05 uur
9 Agenda (heidag, MR3 en MR4 – JvdB) mondeling bespreken 21.10 uur
10 Terugkoppeling Inspectiegesprek d.d. 11/11 mondeling informeren 21.15 uur
11 Samenwerkingsverband mondeling informeren 21.20 uur
12 Nieuwe MR-leden, nieuwe secretaris/budgethouder mondeling bespreken 21.25 uur
13 Ter info: Jaarplan MT 2248.13 informeren
14 Rondvraag 21.35 uur
15 Sluiting 21.45 uur