Beste ouders, verzorgers,
Inmiddels is het volop herfst, zijn de dagen aanmerkelijk korter en is het eerste blok achter de rug. In de laatste week van november staan de leerlingbesprekingen op de rol en een weekje later kunt u met de mentor van uw kind het gesprek aangaan over de eerste resultaten.

Dinsdag 8 november hadden onze leerlingen geen lessen. Er was wel een aantal van hen op school, evenals een aantal ouders. Samen met hen en alle medewerkers hebben we ons gebogen over ons nieuwe koersplan. In dit koersplan leggen wij vast waar wij als school naartoe willen en wat onze gemeenschappelijke doelen zijn. Ook beschrijven we in dit plan op welke manier we onze doelen willen bereiken. Het duurt nog een tijd voordat het plan officieel ingaat: ons oude plan loopt af op 31 december 2023. Toch is het goed om nu al aan de slag te gaan en niet te wachten. Ik kijk terug op een mooie bijeenkomst, waarbij er ruimte was voor het gesprek over wat ons bindt en op welke manier wij van betekenis willen zijn voor onze leerlingen.

Ik ben heel blij dat ik u in deze nieuwsbrief kan mededelen dat onze zoektocht naar een nieuwe conrector onderwijs ertoe geleid heeft dat ik Paul Bloemers in deze rol mag benoemen. Paul is al geruime tijd verbonden aan onze school, onder meer als docent, roostermaker en lid van de mr. Collega’s en leerlingen kennen Paul als een betrokken, bevlogen en daadkrachtig persoon, die altijd in het belang van onze leerlingen denkt.
Ik ben ervan overtuigd dat Paul een waardevolle aanvulling is op het huidige managementteam. Hij is uitstekend in staat om leiding te geven aan de onderwijskundige uitdagingen van de toekomst. Voordat Paul echt in zijn nieuwe functie start, maken we binnen de schoolleiding afspraken met hem over de manier waarop hij (een groot deel van) zijn huidige werkzaamheden overdraagt.  Binnen de schoolleiding hebben we afgesproken dat we de komende twee maanden willen gebruiken als een soort overgangsfase. Officieel start Paul op 1 januari 2023, maar achter de schermen draait hij nu al mee. Sabine Koster is op dit moment nog directeur onderwijs, vanaf 1 januari 2023 zal zij de functie van conrector bedrijfsvoering vervullen.

Hartelijke groeten,
Arjan van der Wart, rector/bestuurder