Scholen hebben van de overheid extra geld gekregen om sociaal emotionele en cognitieve achterstanden, die ontstaan zijn in de coronaperiode weg te werken. Het Krimpenerwaard College heeft vorig jaar dit geld vooral ingezet voor extra klasverkleining om zo meer
aandacht te kunnen bieden. Dit jaar is gekozen om een deel van het geld te gebruiken voor extra activiteiten gericht op welzijn, extra onderwijsassistenten en uitbreiding van het zorgteam.

In samenspraak met de mr willen we ook de ouders vragen waar zij achterstanden signaleren en waar de school volgens hen extra aandacht aan zou moeten besteden. We hebben ervoor gekozen om u hierover in een zeer beknopte enquête te bevragen. Invullen kost hoogstens een paar minuten.
De uitslag van deze enquête zal besproken worden met de mr.