Maandagochtend 30 januari vindt voor de leerlingen van 4-havo en 4-vwo met bedrijfseconomie in het pakket het Beco Event 2023 plaats. Naar aanleiding van de voordrachten van drie succesvolle ondernemers uit de regio gaan de leerlingen aan de slag met een casus, waarbij ze de aspecten onderzoeken die aan de orde komen bij het op de markt brengen van een nieuw product. Ze moeten op uiteenlopende vragen een antwoord geven om succesvol als onderneming in een concurrerende markt te opereren.

Deze opdracht heeft niet alleen tot doel een bijdrage te leveren aan de vorming van een realistisch beeld van de arbeidsmarkt en ondernemerschap door leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, maar ook een context te geven aan de theorie die tijdens de lessen bedrijfseconomie wordt aangeboden.